Mate Lovraka Veliki Grđevac


Građanskom akcijom uredit će se prostor za dječje igralište i hortikulturnim obogaćivanjem prostora omogućit će se kvalitetno i sigurno mjesto za igru i druženje djece na ruralnom području te promovirati važnost boravka djece na otvorenom te kvalitetno druženje s vršnjacima i roditeljima. Aktivnostima na vanjskom prostoru istodobno se djeluje na sve aspekte dječjeg razvoja (tjelesni, motorički, socio-emocionalni, stvaralački..) dok raznovrsni sadržaji omogućuju taktilni, vizualni i spoznajni doživljaj kroz sve oblike igara i učenja u vanjskom prostoru, u prirodi.

Nositelj projekta: Mate Lovraka Veliki Grđevac (http://os-mlovraka-veliki-grdjevac.skole.hr/)

Naziv projekta: „Vlak života Općine Veliki Grđevac“

Voditelj/ica projekta: Marina Balen

Početak projekta: 01.veljače do 01. svibnja 2017.

Odobreni iznos: 13.000,00 kn