Udruga Feniks – Zeleni tjedan u Oroslavlju


Tijekom provedbe građanske inicijative postavljeni su koševi/posude za selektiranje otpada u Dječjem vrtiću „Cvrkutić“, Osnovnoj školi Oroslavje, Područnoj školi Krušljevo Selo i Srednjoj školi Oroslavje. Građani Oroslavja bolje su informirani o mogućnostima i važnosti odvojenog prikupljanja i pravilnog odlaganja otpada, povećan je udio izdvojenog korisnog i opasnog otpada iz domaćinstava, promoviran volonterski rad te uspostavljena bolja suradnja s ostalim udrugama i ustanovama. U provedbi je okupljeno 238 volontera i volonterki.

Nositelj projekta: Udruga Feniks, Oroslavlje (www.feniks-oroslavje.hr)

Naziv projekta: “Zeleni tjedan u Oroslavlju”

Voditelj/ica projekta: Elizabeta Škvorčec

Trajanje projekta i odobreni iznos: 20. rujna – 20. prosinca 2013., 15.000,00 kn