Udruga Svitanje – Svitanje u Bjelovaru


Inicijativom je lokalna zajednica upoznata s problemom mentalnog zdravlja, a šira je javnost putem radio emisija, internetske stranice, lokalnih časopisa i biciklističkih aktivnosti upozorena na marginalizaciju i kršenje prava osoba s duševnim smetnjama, osobito duševno bolesnih osoba. Izložbom radova osoba oboljelih od duševnih bolesti postignuta je destigmatizacija osoba koje boluju od duševnih smetnji, poremećaja i bolesti, a za veći je dio korisnika udruge uspješno organizirano slobodno vrijeme.

Nositelj projekta: Udruga Svitanje, Bjelovar (http://free-bj.t-com.hr/mentalnozdravljebjelovar/aboutus.html)

Naziv projekta: “Svitanje u Bjelovaru”

Voditelj/ica projekta: Vinko Čatipović

Trajanje projekta i odobreni iznos: 1. rujna – 31. listopada 2013., 11.250,00 kn