UOI Grubišno Polje – Zajedno smo jači


Udruga osoba s invaliditetom Grubišno Polje provela je građansku akciju „Zajedno smo jači“ i tako pridonijela poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom, ali i svih građana u svojoj lokalnoj zajednici. Velik broj građana senzibiliziran je i potaknut na uključivanje u akciju prikupljanja staroga papira, povećana je razina socijalne uključenosti osoba s invaliditetom, djece s poteškoćama u razvoju i djece s poremećajem u ponašanju kroz njihovo aktivno sudjelovanje u likovnim radionicama i u akciji prikupljanja staroga papira. Akcijom je i ojačana suradnja između lokalnih organizacija civilnoga društva, institucija i lokalne samouprave te povećan broj aktivnih građana u zajednici.

 

Nositelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom Grubišno Polje

Naziv projekta: „Zajedno smo jači“

Voditelj/ica projekta: Alenka Soldan

Trajanje projekta i odobreni iznos: 1. srpnja – 30. rujna 2014., 13.000,00 kn