Polka – Obilježavanje 20. obljetnice smrti Gaje Petrovića


Provedbom građanske inicijative udruge Polka iz Karlovca povećana je prepoznatljivost filozofa Gaje Petrovića među Karlovčanima, pogotovo đacima i mladima koji su aktivno sudjelovali u provedbi. Na predavanjima o Gaji Petroviću sudjelovalo je više od 75 posjetitelja, a otkrivanju spomen ploče prisustvovalo je više od 50 građana. Inicijativa je bila dobro popraćena u svim medijima, lokalnim i nacionalnim, što ukazuje i na važnost same inicijative sjećanja na Gaju Petrovića kao promotora kritike i slobode.

Nositelj projekta: Udruga za razvoj građanske i političke kulture Polka, Karlovac (http://aktivirajkarlovac.net)

Naziv projekta: “Obilježavanje 20. obljetnice smrti Gaje Petrovića u Karlovcu”

Voditelj/ica projekta: Marin Bakić

Trajanje projekta i odobreni iznos: 13. prosinca 2013. – 13. ožujka 2014., 11.250,00 kn