Ti si OK – Zajedno za djecu i razvoj njihova samopouzdanja


Inicijativa je uspješno u prikupljanju sredstava za provedbu aktivirala poslovni sektor u lokalnoj zajednici i potaknula na društveno odgovorno ponašanje. Većem broju djece iz ruralnih sredina i djeci s posebnim potrebama omogućeno je korištenje i primjena edukativne igre koja će im pomoći u razvoju samopouzdanja, stvaranju bolje slike o sebi i svojim sposobnostima, a nastavnicima, školama i ustanovama pružen je jednostavan didaktički materijal, koji im može pomoći u osmišljavanju sadržaja u cilju psiho-socijalnog razvoja djece.

Nositelj projekta: “Ti si OK” – udruga za pružanje psiho-socijalne i pedagoške pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju, Velika Mlaka (www.tisiok.hr)

Naziv projekta: “Zajedno za djecu i razvoj njihova samopouzdanja”

Voditelj/ica projekta: Sonja Jarebica

Trajanje projekta i odobreni iznos: 20. svibnja – 2. kolovoza 2013., 9.000,00 kn