Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis – reVITAlizacija


Ovom građanskom akcijom planirano je pošumljavanje II. zone vodocrpilišta smještenog između naselja Nedelišće, Pušćine i Gornji Hrašćan koje svakodnevno koristi gotovo 90% pučanstva Međimurske županije, u svrhu stvaranja eko zaštitne zone prvenstveno sa svrhom očuvanja izvora pitke vode. Tako će se pružiti pozitivan primjer i model povećanja površina pod šumama jer Međimurska županija ima najmanju pošumljenost u odnosu na ostale županije u Republici Hrvatskoj (pošumljenost iznosi manje od 10% ukupne površine županije). Očekivani je rezultat stvaranje eko zaštitne zone sa svrhom očuvanja izvora pitke vode.

Nositelj projekta: Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis, Čakovec (http://nobilis.hr)

Naziv projekta: “reVITAlizacija”

Voditelj/ica projekta: Goran Sabol

Početak projekta i odobreni iznos: 1. listopada 2015., 12.824,00 kn