Category Archives : Provedene akcije 2015


Udruga Ivanečko sunce – Igrajmo se zajedno

Akcija je usmjerena na uređenje dječjeg igrališta u gradskom centru, u neposrednoj blizini prostora udruge, na način da se prostor osigura zaštitnim podlogama oko sprava prilagođenih djeci s posebnim potrebama, koji bi omogućio njihovo uključivanje […]

ivanecko-sunce-1

psi-pomagaci-2

Udruga Psi pomagači – Nađi svoj trag

Kada se u terapijske aktivnosti djece s teškoćama u razvoju, koja su od najranijeg djetinjstva uključena u različite oblike često napornog, zahtjevnog i frustrirajućeg terapijskog rada uključi pas pomagač, dijete ulazi u zanimljiviju, prirodniju i […]


Udruga Iglica – Korisno i lijepo

Lokalna zajednica suočena s problemom otpadne vune koja se ne zbrinjava na prihvatljiv način te tako ugrožava zdravlje stanovnika i onečišćuje okoliš, odlučila je pridonijeti podizanju svijesti o očuvanju okoliša i racionalnom korištenju prirodnih resursa […]

iglica-1

Udruga Veliko srce – Naše sigurno okruženje

Ovom se građanskom akcijom – kojom je planirano uređenje okoliša Područne škole Dapci – šira zajednica uključuje u brigu za opće dobro, dobrobit zajednice, uređenje i održavanje površina, a ujedno podiže ekološka svijest kod učenika […]


OŠ Ivana Nepomuka Jemeršića – Naš doprinos zajednici

Područna škola u Velikim Zdencima koja je 80-ih godina dobila nagradu za najljepši školski okoliš danas je neprepoznatljiva. Dječje igralište je dotrajalo, klupe su slomljene i dotrajale.  Rukometno igralište godinama nije održavano, a na njemu […]


Hrvatska udruga doula – Ljudska prava u porodu

Podizanje svijesti o pravima u porodu. Osnaživanje i informiranje majki kroz radionice i video klipove o njihovim pravima u porodu i o sigurnijem načinu rađanja potkrijepljenim znanstvenim istraživanjima. Nositelj projekta: Hrvatska udruga doula (www.doula.hr) Naziv projekta: […]

doula-1

zdralice (2)

Udruga Ždralice Daruvar – Tekstil nije smeće!

Građanska akcija će se provoditi od rujna do listopada 2015. godine na području grada Daruvara, a organizirat će se kroz četiri kreativno-edukativne radionice pod nazivom »Recikliramo-stvaramo!«. Članice Udruge poučavat će sve zainteresirane sudionike kako od […]


KUD Hrvatskih željeznica – KUD HŽ Moj kvart

Akcijom se rješava ili pridonosi rješenju problema otpada, koji je vrlo izražen na varaždinskom području. Setom radionica za mlade obitelji s djecom i ostale susjede gradske četvrti između Kolodvorske ulice, ulice Julija Merlića i Petra […]

kudhz-1

nobilis-1

Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis – reVITAlizacija

Ovom građanskom akcijom planirano je pošumljavanje II. zone vodocrpilišta smještenog između naselja Nedelišće, Pušćine i Gornji Hrašćan koje svakodnevno koristi gotovo 90% pučanstva Međimurske županije, u svrhu stvaranja eko zaštitne zone prvenstveno sa svrhom očuvanja […]


ugso-1

Udruga gluhoslijepih osoba grada Zagreba – Budi ja 1 sat

Uvidjevši u kojoj mjeri osobe s invaliditetom imaju problema s javnim ustanovama tj. komunikacijom i pristupom njihovih djelatnika, Udruga gluhoslijepih osoba grada Zagreba odlučila je ovom akcijom osvijestiti javna tijela o problematici gluhosljepoće i potaknuti […]


Bjelovarski centar za razvoj civilnog društva – Igralica

Uređivanjem dječjeg igrališta, okoliša mjesnog doma i staze za trčanje udruga želi potaknuti stanovništvo da aktivno sudjeluje u lokalnoj zajednici, da svojim radom i doprinosom podigne kvalitetu življenja i osigura što bolje korištenje prirodnih resursa. […]

BCRCD-1

forum-za-kvalitetno-udomiteljstvo-djece7

Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece – I kaj sad s nama?

Nizom zanimljivih performansa na javnim površinama udruga će informirati građane o mladim osobama bez odgovarajuće roditeljske skrbi koje žive u njihovoj lokalnoj zajednici, podići svijest pripadnika zajednice o problematici mladih koji izlaze iz sustava socijalne […]


OŠ Mursko Središće – Male besplatne knjižnice

Postavljanje malih besplatnih knjižnica na javnim lokacijama grada Mursko Središće radi razmjene knjiga, poticanja čitanja i okupljanja građana oko pozitivne ideje koja se temelji na međusobnom dijeljenju. Knjige će se djelomično nabaviti sredstvima Zaklade, a […]

os-mursko-sredisce1