Udruga Veliko srce – Naše sigurno okruženje


Ovom se građanskom akcijom – kojom je planirano uređenje okoliša Područne škole Dapci – šira zajednica uključuje u brigu za opće dobro, dobrobit zajednice, uređenje i održavanje površina, a ujedno podiže ekološka svijest kod učenika koje se potiče na odgovornost i održavanje postojećih sadnica ukrasnog grmlja, voćki, cvijeća, komposta i sličnog, uz pomoć stalnih volontera.

Nositelj projekta: Udruga udomitelja djece i odraslih osoba “Veliko srce” Čazma (Facebook Udruga Veliko srce)

Naziv projekta: “Naše sigurno okruženje”

Voditelj/ica projekta: Ivana Vojković

Početak projekta i odobreni iznos: 15. rujna 2015., 12.560,00 kn