OŠ Ivana Nepomuka Jemeršića – Naš doprinos zajednici


Područna škola u Velikim Zdencima koja je 80-ih godina dobila nagradu za najljepši školski okoliš danas je neprepoznatljiva. Dječje igralište je dotrajalo, klupe su slomljene i dotrajale.  Rukometno igralište godinama nije održavano, a na njemu su se nekada odvijale razne manifestacije, značajne ne samo za selo Velike Zdence, već i za grad Grubišno Polje te cijelu Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Na igralištima nema boje. Beton prerasta trava. Djeca ne mogu igrati nikakve sportove jer su crte potpuno izblijedjele. Kamenjar koji je bio uzor sela prerasla je trava. To je prostor u kojem borave ne samo školska djeca, već i mali vrtićanci te svi ostali stanovnici Velikih Zdenaca.
Akcijom u koju će se uključiti cijela lokalna zajednica te zaposlenici škole uredit će se okoliš, igralište i park škole.

Nositelj projekta: Osnovna škola Ivana Nepomuka Jemeršića (http://os-injemersica-grubisnopolje.skole.hr)

Naziv projekta: “Naš doprinos zajednici”

Voditelj/ica projekta: Snježana Šeliš

Početak projekta i odobreni iznos: 1. srpnja 2015., 13.000,00 kn