Hrvatska udruga doula – Ljudska prava u porodu


Podizanje svijesti o pravima u porodu. Osnaživanje i informiranje majki kroz radionice i video klipove o njihovim pravima u porodu i o sigurnijem načinu rađanja potkrijepljenim znanstvenim istraživanjima.

Nositelj projekta: Hrvatska udruga doula (www.doula.hr)

Naziv projekta: “Ljudska prava u porodu”

Voditelj/ica projekta: Anita Budak

Početak projekta i odobreni iznos: 1. rujna 2015., 12.925,00 kn