Udruga Ždralice Daruvar – Tekstil nije smeće!


Građanska akcija će se provoditi od rujna do listopada 2015. godine na području grada Daruvara, a organizirat će se kroz četiri kreativno-edukativne radionice pod nazivom »Recikliramo-stvaramo!«. Članice Udruge poučavat će sve zainteresirane sudionike kako od starog tekstila napraviti novi proizvod (podmetače, košare, nakit i tepihe). Nakon provedenih radionica održat će se izložba izrađenih rukotvorina u Pučkoj knjižnici i čitaonici Daruvar kojoj će moći prisustvovati svi zainteresirani građani i kojom će se cijela zajednica potaknuti na očuvanje okoliša.

Nositelj projekta: Udruga Ždralice Daruvar (Facebook: Ždralice Daruvar)

Naziv projekta: “Tekstil nije smeće!”

Voditelj/ica projekta: Mateja Župić

Početak projekta i odobreni iznos: 1. rujna 2015., 13.000,00 kn