Korak po korak – “Roditelji Volonteri”


Glavni cilj građanske akcije „Roditelji Volonteri“ bio je potaknuti i osnažiti Vijeće roditelja te ostale zainteresirane roditelje iz OŠ Ivana Cankara u pripremi i organizaciji jednodnevnog događaja pod nazivom „Roditelji i škola zajedno“ kojim smo promicali vrijednosti nenasilnog odgoja te jačali aktivnu ulogu roditelja u životu škole i lokalne zajednice.

Glavni cilj ostvaren je preko nekoliko podciljeva:
1. Osnaživanje Vijeća roditelja OŠ Ivana Cankara u pokretanju lokalnih inicijativa
2. Osnaživanje roditelja djece u riziku u primjeni nenasilnih metoda odgoja
3. Osnaživanje roditelja u kvalitetnom provođenju slobodnog vremena i zajedničkim aktivnostima s djecom
4. Jačanje partnerskog odnos roditelja, škole i lokalne zajednice
5. Podizanje razine javne svijesti o važnosti nenasilnog odgoja djece i važnosti suradnje roditelja i škole

Izrađena je i tiskana brošura „Roditelji i škola zajedno“ u kojoj je predstavljena građanska akcija „Roditelji Volonteri“, opisane održane radionice te naglašena važnost suradnje roditelja i škole za optimalan razvoj djeteta. Brošura je podijeljena roditeljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima u drugim školama kao primjer dobre prakse i poticaj za pokretanje zajedničkih inicijativa roditelja i škole.

Nositelj projekta: Udruga roditelja “Korak po korak” (www.udrugaroditeljakpk.hr)

Naziv projekta: “Roditelji Volonteri”

Voditelj/ica projekta: Helena Rajčić

Trajanje projekta i odobreni iznos: travanj – lipanj 2015., 12.950,00 kn