Udruga mladih Roma – “Romsko kino na otvorenom”


Provedbom ove građanske akcije podignuta je razina kulturnog i povijesnog identiteta mladih Roma s područja naselja Sitnice. Kroz akciju se radilo na promociji građanskih prava, demokratizacije, tolerancije, suradnje i integracije Roma, na poticanju društvene i političke aktivnosti mladih Roma te jačanju interesa za mlade i poticanje aktivnosti mladih Roma od strane starijih članova romske zajednice.

Nabavljena je oprema za projekciju dokumentarnih / igranih filmova vezanih uz romsku tematiku i kulturu. Održano je 8 filmskih večeri na kojima je sudjelovalo preko 160 mladih Roma/kinja, a projekciji filmova prethodila su predavanja o romskoj kulturi i povijesti na području Hrvatske i Međimurske županije od strane starijih članova romske zajednice.

Organizirana je javna tribina i druženje sudionika predavanja i filmskih večeri o dojmovima i razini motivacije za aktivnije uključivanje u društveni život vlastite zajednice i rad na unaprjeđenju društvenog položaja romske nacionalne manjine u Sitnicama, Međimurju i Hrvatskoj.

Nositelj projekta: Udruga mladih Roma (Facebook: Udruga mladih Roma)

Naziv projekta: “Romsko kino na otvorenom”

Voditelj/ica projekta: Milorad Mihanović

Trajanje projekta i odobreni iznos: 1. travnja – 30. lipnja 2015., 13.000,00 kn